Palvelut

Useissa organisaatioissa robotisoinnin potentiaalia ei ole tunnistettu, eikä vanhoja toimintamalleja osata kyseenalaistaa. Tarjoamme palveluita asiakkaan lähtötilanteen eli automatisoitavien prosessien kartoituksesta aina digitaalisen työvoiman toimittamiseen. Palvelumme toimitetaan jatkuvana pilvipalveluna päivissä tai viikoissa.


 • Digityöntekijän potentiaalin kartoitus ja demo

  Potentiaalin kartoitus

  Arviointipalvelumme kartoittaa digityöntekijän potentiaalin ja tunnistaa tietotyön nykytilanteen eri prosesseissa ja tehtävissä. Näin asiakas pystyy selkeästi hahmottamaan kokonaiskuvan ja näkemään, kuinka paljon ohjelmistorobotiikalla voidaan euromääräisesti nostaa tuottavuutta juuri hänen organisaatiossaan. Lisäksi palveluun sisältyy suunnitelma käyttöönotosta.

  Demo (proof-of-concept)

  Demovaiheessa osoitetaan, mitä liiketoimintahyötyjä automatisointi tuo valikoituihin prosesseihin ja tehtäviin. Palvelun tuotoksena asiakas saa raportin, jossa on testi- ja mittaustulokset automaation hyödyistä.

 • Digityöntekijän käyttöönotto ja kehittäminen

  Käyttöönotto

  Käyttöönottopalvelussa digityöntekijä asennetaan, perehdytetään, koulutetaan ja testataan toimimaan asiakkaan tuotantoympäristössä. Lopputuloksena asiakas saa ohjelmistorobotiikka–alustan, joka automatisoi valittuja prosesseja ja tehtäviä.

  Jatkuva kehittäminen

  Digitaalisen työntekijän potentiaali on valtava. Seuraamalla ja kehittämällä ohjelmistorobottia, tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa. Jatkuva kehittäminen tuottaa paremmin optimoituja ohjelmistorobotteja ja nostaa automaatiotasoa.

 • Digitaalista työvoimaa jatkuvana palveluna

  Jatkuva palvelu

  Toimitamme digityöntekijöitä jatkuvalla sopimuksella pilvipalveluna. Jatkuvalla tuotanto- ja ylläpitopalvelulla varmistetaan digityöntekijöiden toimivuus, ohjelmistorobotiikan työn laatu sekä täsmällisyys. Asiakas oppii tunnistamaan ja kehittämään ohjelmistorobottiympäristöään edelleen. Jatkuva palvelu perustuu SLA (Service Level Agreement) -sopimukseen, jossa määritetään palvelun sisältö, virheettömyys ja tuottavuus.