Digital Workforce vahvistaa toimialaosaamistaan uusilla avainrekrytoinneilla

Ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation kasvuyhtiö Digital Workforce vahvistaa tiimiään kokeneilla toimialaosaajilla, kun yhtiön palvelukseen astuvat Harri Lauslahti (pankki ja vakuutus), Hannu Luoto (logistiikka ja teollisuus) sekä Teemu Vieruaho (sisäinen valvonta ja taloushallinto).

Harri Lauslahti on toiminut viimeksi LähiTapiolan innovaatiojohtajana ja sitä ennen Lähi-Tapiola Palvelut Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on ollut perustamansa Tapiola Pankki Oyj:n toimitusjohtaja sekä Handelsbankenin liiketoimintajohtaja Suomessa sekä useissa johtotehtävissä pankki- ja vakuutusalalla. Harrin vastuulla Digital Workforcessa on pankki- ja vakuutusalan automaatioratkaisuiden kehittäminen yhdessä alan asiakkaiden kanssa.

Hannu Luoto on siirtynyt Vaisalasta Digital Workforceen teollisuuden toimialan johtavaksi konsultiksi. Hannulla on kokemusta niin valmistavan teollisuuden tuotannon ja huoltoliiketoiminnan johtamisesta, teollisuuden toimitusketjun hallinnasta kuin lean ja six sigma -metodologioista.

Teemu Vieruaholla on kattava kokemus liiketoimintaprosessien sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä, yritysten taloushallinnon prosesseista sekä analytiikasta. Viimeisimpänä tehtävänään Teemu vastasi PwC:llä mm. RPA -toiminnon vetämisestä sekä PwC Suomen ensimmäisen tekoälysovelluksen payment.ai:n ideoinnista ja käyttöönotosta. Teemun vastuulla on Digital Workforcen liiketoimintakonsultoinnin kehittäminen ja automaatioratkaisujen tuotteistaminen taloushallinnon, sisäisen valvonnan sekä tarkastustoiminnan tarpeisiin.

Digital Workforce on automatisoinut yli 800 sääntöpohjaista työnkulkua isoissa organisaatoissa. Yhdistämällä ohjelmistorobotiikkaan keinoälyä digityöntekijät pystyvät hyödyntämään strukturoimatonta lähdedataa kuten kuvia ja tekstiä sekä läpiviemään laajempia prosesseja, esimerkiksi asiakaspalvelussa.

”Ohjelmistorobotiikkaa täydentävät kognitiiviset automaatiotyökalut mahdollistavat enemmän ja älykkäämpiä automatisointeja ja uusia liiketoimintahyötyjä. Tässä yhteydessä syvällinen toimialakohtainen prosessien tuntemus on ratkaisevaa. Tunnistamalla eri toimialoille ominaisia tuskia ja tarpeita pystymme tarjoamaan asiakaskunnallemme älykkäitä ratkaisuja proaktiivisesti”, kertoo Heikki Länsisyrjä, yksi Digital Workforcen perustajista.

”Olemme jo aiemmin rekrytoineet Tiina Leivon (LT, erikoislääkäri ja KTM) vetämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa, ja vahvistamme näillä kolmella kovan tason rekrytoinnilla muita meille tärkeitä toimialoja. Kukin heistä on oman toimialansa huippu sekä menestyksekkään liiketoiminnan rakentaja, olemme erittäin ylpeitä saadessamme heidät tiimiimme”, jatkaa Länsisyrjä.

Yhteydenotot

Heikki Länsisyrjä, Partner, Digital Workforce, heikki.lansisyrja (at) digitalworkforce.fi +358 50 5587801

Digital Workforce

Digital Workforce on Pohjoismaiden johtava palveluyhtiö, joka on erikoistunut teollisen tason älykkääseen ohjelmistorobotiikkaan. Oppivat digityöntekijämme automatisoivat tietotyön prosesseja suurissa organisaatioissa vapauttaen ihmisten aikaa arvokkaampaan työhön. Digityöntekijöiden käyttöönotto ei edellytä muutoksia nykyisiin tietojärjestelmiin. Digital Workforce perustettiin kesällä 2015 ja yhtiö työllistää tällä hetkellä yli 175 älykkään prosessiautomaation asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. https://digitalworkforce.fi

Opas älykkään automaation maailmaan

Robotiikkan alalla termistöä riittää ja konkretiaa hypetettyjen otsikoiden alta on usein vaikea hahmottaa. Älykäs prosessiautomaatio, englanniksi Intelligent Process Automation ja tuttavallisesti IPA, on noussut uutena terminä mukaan keskusteluun. Mistä tässä on oikeastaan kyse? Ja miksi asiaan kannattaa tutustua?

Mitä se IPA sitten tarkoittaa?

IPA viittaa automaatioratkaisuun, jossa hyödynnetty teknologia on älykästä – ainakin joltakin osin. Ei ole yhdenlaista IPA:a vaan ratkaisu räätälöidään asiakkaan tarpeeseen sopivaksi työkaluilla, jotka parhaiten tarkoitukseen sopivat. Ratkaisussa hyödynnetyt teknologiat voivat olla mm. ohjelmistorobotiikkaa, chatbotteja, kuvantunnistusta tai koneoppimista. IPA on siis sateenvarjonimi joukolle teknologioita, joita yhteen sovittamalla voidaan nopeuttaa ja parantaa prosessien toimivuutta.

IPA virtuaalisen työnteon jatkumona

On järkevää tarkastella yrityksen siirtymää digitaalisen työvoiman käyttöön jatkumona, jossa liikkeelle lähdetään yksinkertaisista toistuvaisluontoisista ja helposti määritettävissä olevista tehtävistä. Näitä tietotyön rutiineja automatisoidaan kustannustehokkaasti ohjemistorobotiikalla (RPA, Robotic Process Automation), jossa jokainen robotin toiminto on määritetty etukäteen ’jos tämä niin tuo’- periaattella. RPA sopii parhaiten tilanteeseen, jossa vaiheet toistuvat ennakoitavasti ja volyymit ovat suuria – tällöin myös kustannussäästöt ja toiminnan laatu kasvavat kohisten! Ennalta määriteltyihin sääntöhin perustuvaa RPA:ta ei kuitenkaan kannata käyttää tilanteissa, joissa on hyvin paljon erilaisia poikkeuksia.

Jatkumon seuraavassa vaiheessa siirrytään hyödyntämään älykkäitä digityöntekijöitä, jotka pureutuvat tulkinnallisempaa käsittelyä vaativiin tehtäviin. Vaiheen hahmottamisen kannalta on hyödyllistä tarkastella perinteisen RPA:n poikkeustilannetta, jossa joukko ei säännönmukaisia vastauksia siirtyy takaisin ihmistyöntekijän käsiteltäväksi. Käytännössä tälläinen poikkeustilanne voi syntyä esimerkiksi siitä, että jotakin tietoa kirjataan järjestelmän vapaaseen kenttään erilaisissa muodoissa. Kun ohjelmistorobotti käsittelee tietoja se tunnistaa vain sille etukäteen määritetyt muodot ja tästä poikkeavat syötöt siirtyvät virheisiin. Tilanteessa ratkasun voisi tarjota koneoppimista hyödyntävä digityöntekijä, joka kykenisi tunnistamaan toisistaan poikkeavat muodot merkitykseltään samaksi. Mikäli älykäs digityöntekijä toimitetaan pilvipalveluna, mahdollistaa tämä myös joustavan palvelutason, jolloin lisäkapasiteettiä ja eri kyvykkyyksiä voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Keinoäly (Artificial Intelligence) puolestaan viittaa kokonaan autonomisiin järjestelmiin, jotka kykenevät vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa kaikissa tilanteessa ja voivat saavuttaa päämääränsä itsenäisesti. Kuvatun kaltaista teknologiaa edustavat nykyisin mm. IBM:n Watson ja Googlen Alice. Tietokoneiden kyvykkyyksien kasvaessa on entistä helpompi tunnistaa, mitä toimintoja ei voida pitää tekoälyn piiriin kuuluvina, silti todellisen tekoälyn määrittäminen on edelleen vaikeaa. Esimerkiksi kuvantunnistusta pidettiin aiemmin tekoälyn eräänä muotona, kun se nykyisin nähdään rutiiniteknologiana.

Miksi kokonaisuuden hahmottaminen on niin tärkeää?

Digitaalisen työvoimaan siirtymistä koskettava keskustelu on usein valitettavan ylätasoista ja jättää epäselväksi käytännön sovelluskohteet. Hypen innostamana on helppo lähteä tekemään asioita, jotka kuulostavat hienoilta mutta eivät kohtaa käytännön tarpeita – eivät ainakaan kustannustehokkaasti tai odotusten mukaisesti. Toisaalta, koska muutos kaikilla aloilla vain kiihtyy ja koska digityövoimalla saavutetut kilpailuedut ovat ennennäkemättömän suuria ei junasta sovi jäädä jälkeen!

Virtuaalisen työvoiman hyödyntämiseen tulee kuitenkin aina lähteä tarve edellä, niin että teknologian valinta tehdään sovelluskohteen ehdoilla. Paras tulos saavutetaan kun kiivetään juuresta latvaan: mallinnetaan liiketoiminnan prosessit muotoon, jota robotit voivat hyödyntää ja liikutaan yksinkertaisesta automaatiosta kohti ylemmän tason ratkaisuja siellä missä tarve voidaan selvästi tunnistaa. Älykkään automaation toteutus lähtee oikeaoppisesti liikkeelle kohteiden tunnistamisesta ja priorisoinnista. IPA-jatkumo kuvaa juuri tätä ajattelua.

Intelligent Process Automation: A short glossary

Intelligent Process Automation, IPA

Intelligent Process Automation (IPA) refers to the practice of process automation with solutions that involve smart attributes. IPA solutions are tailored to the specific requirements of the target process by combining technologies like, chat bots, computer vision, machine learning and robotic process automation software.

Robotic Process Automation, RPA

Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation with software robots. The robots are programmed to use the applications required for the execution of the target process in the same way as a human operator would. They always follow pre-programmed rules and are easy to integrate into existing business processes.

Software robot

Software robot is a software application that is used in robotic process automation to replace the actions of a human worker interacting with the user interface of a computer system. Software robots may have some vendor specific attributes, but implementing these technologies never requires changes to existing systems.

Enterprise RPA

Enterprise RPA refers to the use of RPA technology in a large and industrial manner to achieve automation requirements of a large enterprise. Enterprise RPA solutions are scalable, easily managed and maintained. These features are achieved by specialized services such as: managing component libraries that allow the re-use of automation objects, expert support, staff training, following and managing RPA performance, support in setting up internal robotic center of excellence.

Business Process Automation, BPA

Business Process Automation refers to a high-level strategy that aims to streamline all business processes. It involves recording – and re-designing- all processes within the business to digital format and then integrating them with an automation software.

Digital worker/ Virtual worker

Digital or virtual worker refers to a software robot that takes over a process or task otherwise performed by human workers. Digital workers deliver Robotic Process Automation (RPA) services where the used technology is a pre-programmable software.

Intelligent digital worker

An intelligent digital worker is a technology platform that combines pre-programmed software robots with different cognitive technologies. An intelligent digital worker is able to handle processes that consist of more complex tasks involving unstructured data and interpretation. Intelligent digital workers are used to deliver Intelligent Process Automation (IPA) services.

Robotic Center of Excellence, CoE

Robotic Center of Excellence (CoE) is the organization’s management center for the use of automation technologies. The job of the CoE-team is to create, measure and manage a virtual workforce that supports the organization’s strategic goals.

Robotic Desktop Automation, RDA

Robotic Desktop Automation (RDA) refers to computer-specific automation that is applied to speed-up or enhance the performance of a human worker using the desktop. While RPA technologies can be referred to as virtual workers, RDA technologies work hand-in-hand with their human counterpart and thus may be called virtual assistants.

Optical Character Recognition, OCR

Optical character recognition (OCR) refers to the conversion of images of typed or hand written text into machine encoded text. OCR programs analyze scanned-in images to detect light and dark areas in order to identify alphabetic letters and numeric digits. When a character is recognized, it is converted into code. OCR is often being used to digitize typed or handwritten information.

Natural Language Processing, NLP

Natural Language Processing (NLP) technologies enable computers to process large amounts of natural (human) language data. NLP technologies typically rely on machine learning to help them automatically learn new rules.

Computer Vision

Computer Vision technologies are used to enable computers to gain high-level understanding from digital images or videos. These technologies seek to automate tasks that would otherwise require the human visual system.

Chatbot

Chatbots are computer programs that can conduct a natural language conversation. They are designed to simulate a human conversation partner convincingly either via auditory or textual means. Depending on the level of sophistication of the solution, chatbots can make use of NLP technologies or analyze keywords.

Machine Learning, ML

Machine Learning (ML) gives computers the ability to ”learn” (i.e. progressively improve performance on a specific task) by processing data. ML technologies can ”learn” under supervision, i.e. learn general rules to map inputs to outputs based on a set of example inputs and their desired outputs. The ”learning” may also be unsupervised, in which case no examples are given to the learning algorithm. Instead, it is left on its own to find structures from its inputs. Unsupervised learning can be a goal in itself (discovering hidden patterns in data) or a means towards an end (feature learning).

Cognitive Computing, CC

Cognitive Computing (CC) describes technology platforms that involve cognitive technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and chatbots. The purpose of cognitive computing is to combine these technologies to find meaning from and understand a data set at a higher level. Rather than just pure data or sensor streams, cognitive computing can deal with symbolic and conceptual information. Cognitive computing enables computers to interpret information extracted from large data sets, while humans remain in charge of the decision process.

Artificial Intelligence, AI

AI is loosely used as an umbrella term for all cognitive technologies that enable computer systems to perform tasks normally requiring some form of human intelligence. A true AI machine would combine these different technologies in such a way that it would have augmented intelligence, surpassing humans in accuracy and insight. The individual technologies, on the other hand, that are performing tasks by simulating a specific area of human intelligence are called cognitive technologies.

Virtual Reality and Augmented Reality, VR/AR

Virtual Reality technologies are being used to create simulated environments. These technologies allow the user to experience the simulation around them – as they were part of it – not just looking in from the outside. Augmented Reality (AR) integrates digital information with live video or the user’s environment in real time to augment the video with artificially added elements or effects.

Business Process Management (Suite), BPM(S)

A business process management suite (BPMS) is a set of automated tools for designing, implementing and improving activities to accomplish a specific organizational goal. BPMS is designed to support the entire process improvement life cycle from process discovery, definition, monitoring and analysis, and through ongoing optimization. BPMS tools allow the organisations to redesign or re-engineer the whole process or set of processes and often also the related IT systems (unlike RPA which is solely using existing IT- system without changes).

Enterprise Cognitive Systems, ECS

Enterprise Cognitive Systems (ECS) are a form of cognitive computing. They are focused on action, not insight, and their intention is to assess what to do in a complex business situation. ECS makes evidence-based suggestions about how the business can achieve its goals. It does so by finding past situations similar to the current situation, and extracting the repeated actions that best influence the desired outcome.

 

Digital Workforce is the only company purely specialising in Intelligent Process Automation services on an industrial scale in the Nordic countries. We automate the routines of computer based knowledge work and liberate human employees’ time for more productive and important tasks. Learn more about us and our services on digitalworkforce.eu.

Digital Workforce esittää: The Business of AI- webinaarisarja

Olemme suuren murroksen edessä: Älykkäät teknologiat kehittyvät nopeasti ja muuttavat toimintaamme kaikilla elämänalueilla. Joudumme perusteellisesti uudistumaan siinä, miten teemme työtä ja johdamme liiketoimintaa. On aika oppia uimaan tai upota – mutta mitä meidän tulisi tietää, jotta pärjäämme nyt ja tulevaisuudessa? Digital Workforcen isännöimä, uusi webinaarisarja The Business of AI kokoaa yhteen alan asiantuntijoiden osaamista ja tietoutta. Rekisteröidy ilmaiseksi ja tavoita tieto, jonka tarvitset nyt!

Digital Workforcen tuoreen aloitteen tarkoituksena on tarjota AI-tietoutta etsiville yritysjohtajille – sekä muille liiketoiminnan ammattilaisille – helposti tavoitettava ja laadukas kokonaisuus, jonka tukemana AI-kehityksen ja uuden teknologian tarjoaminen mahdollisuuksien hahmottaminen on entistä helpompaa. The Business of AI- sarja esittää kuukausittain asiantuntijapuheenvuoron, joka kerta eri puhujan toimesta ja uudella kulmalla aiheeseen. Kaikki webinaarit ovat saatavilla osoitteessa  ai.digitalworkforce.eu.

Webinaarisarjan avaa Tekoäly – matkaopas johtajalle- kirjan kirjoittanut Antti Merilehto 11.4., klo. 10.00 EEST. Kaikki sarjan webinaarit pidetään englanniksi.

Ensimmäisessä webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:
Kuinka AI muuttaa liiketoimintaa ja kuinka nopea muutos on?
Millaisia ovat AI:n tarjoamat mahdollisuudet?
Millaisia vaatimuksia AI asettaa yritysjohdolle ja strategialle?
Kuinka nopeasti ja miten yritysjohdon tulisi reagoida muutokseen?

Ilmoittaudu kuulemaan keskustelua tästä.

Digital Workforce on Espoon strateginen kumppani organisaation laajuisen prosessiautomaation toteutuksessa

Digital Worforce valikoitui Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan strategiseksi kumppaniksi toissa viikolla päättyneen kilpailutuksen tuloksena. Digital Workforce tulee toteuttamaan digitaalisten ratkaisujen edelläkävijänä tunnetulle kaupungille laajamittaista prosessiautomaatiota. Ohjelmistorobotiikalle sopivista prosesseista on rakentunut Espoossa jo hyvä käsitys, sillä pilvipalveluna toteutettu ohjelmistorobotti Ropsu on työskennellyt menestyksekkäästi kaupungin vanhustenpalveluissa yli vuoden ajan. Kokemuksen siivittämänä, Espoossa valmistaudutaan nyt digityöntekijöiden laajamittaiseen käyttöön ottoon läpi koko organisaation.

Espoossa valmistaudutaan ohjelmistorobotiikan laajamittaiseen käyttöön ottoon

Espoon ensimmäinen digityöntekijä, Digital Workforcen toimittama ohjelmistorobotti, Ropsu on työskennellyt väsymättä kaupungin vanhustenpalveluissa jo vuodesta 2016 ja saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet. Ropsu toimii kotisairaanhoidon resursointiprosessissa, jossa sen tehtävänä on laskea sijaistarpeet ja tehdä tarvittavat sijaistyövoiman tilaukset sekä kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään. Robotin käyttöön otto kasvatti myös asiakkaan ymmärrystä siitä, mistä ohjelmistorobotiikassa on kyse ja millaiseen työhön se soveltuu. Espoossa pystyttiinkin jo hyvin pian pilotti-projektin alettua tunnistamaan uusia automatisoitavaksi sopivia prosesseja. Näitä ja monia muita tietotyön prosesseja alkavat nyt käsitellä uudet digityöntekijät. Myös Ropsun työsarkaa laajennetaan entisestään.

Digityöntekijöillä luodaan arvoa niin asiakkaille kuin työntekijöille

Espoossa uusia kollegoita odotetaan jo innolla. Laatukeskuksen innovaatiopalkinnon voittaneen Ropsun kanssa huomattiin, kuinka hoitotyön arvokkaimpaan ja palkitsevimpaan osaan, asiakastyöhön keskittyminen lisäsi henkilöstön tyytyväisyyttä. Samalla liiketoimintaprosessien läpimenoaikaa voitiin huomattavasti nopeuttaa ja palvelun laatu ja tehokkuus parani entisestään. Robotiikkaa ei koettu Espoossa uhkana vaan pitkään kaivattuna apuna tilanteessa, jossa henkilökunnan aikaa sitoutui yhä enenevässä määrin päätteellä tehtävään toistuvaisluontoiseen työhön. Samalla logiikalla Espoossa on voitu tunnistaa suuri määrä muita prosesseja, joita automatisoimalla kaupungin henkilöstö voi keskittyä luomaan asiakkailleen todellista arvoa.

Digital Workforce laajentaa toimintaa Tanskaan ja palkkaa uuden maajohtajan

Suomalainen RPA-palveluyhtiö, Digital Workforce laajensi hiljattain toimintaansa Tanskan markkinoille. Tanskaan on rakentunut suurten kansainvälisten yritysten pohjoinen keskus ja markkina toimii sijaintinsa vuoksi myös porttina muualle Eurooppaan. Robotiikan mahdollisuudet ovat valtavat, minkä johdosta Digital Workforce on nimittänyt uuden maajohtajan, Tony Minanan, selvittämään digityövoiman hyödyntämistä markkinassa.

Tony Minana aloittaa Digital Workforcen maajohtajana Tanskassa ensimmäinen marraskuuta 2017. Hän saapuu uuteen rooliinsa IBM: n asiakaspäällikön paikalta, jossa hän on johtanut suuria tanskalaisia asiakkuuksia kaupan, tietoliikenteen, kuljetuksen ja pankin -aloilta. Koulutuksensa Tony on saanut niin tietotekniikan kuin liiketoiminnan alalta, maisterin tutkintonsa hän on suorittanut Heriot-Wattin yliopistossa Edinburghista.

Tonyn vahvuudet liittyvät hänen ainutlaatuiseen kokemukseensa ja ymmärrykseensä niin startup- ympäristöjen kuin maailmanlaajuisten, kansainvälisten myyntiympäristöjen toiminnasta. Hän on vahva osaaja, jolla on takanaan pitkä kokemus tanskalaisesta markkinasta ja laaja verkosto paikallisessa yritysyhteisössä.

Tanskassa robotiikan markkinat kasvavat nopeasti yritysten ja muiden organisaatioiden alkaessa ymmärtää teknologian mahdollisuuksia ja hyötyjä. Digital Workforce voi tarjota ainutlaatuista kyvykkyyttä Tanskassa toimiville yrityksille, joista yhä useampi on ilmaissut halunsa parantaa suorituskykyään ja laatuaan sekä vapauttaa elintärkeitä resursseja tuottavampiin työtehtäviin. Erityisen kiinnostavia ehdokkaita RPA:n kannalta ovat organisaatiot, jotka toimivat tietoliikenteen, finanssi- tai julkisten palveluiden alalla.

Kohtaa tulevaisuuden haasteet digityöntekijä rinnallasi! Ota meihin yhteyttä ja selvitä automaation potentiaali omassa organisaatiossasi jo tänään. 

Ilmoittaudu mukaan European business AI and robotics- tapahtumaan Helsingissä 25.- 26.10.2017

Tapaa Digital Workforcen ohjelmistorobotiikka-tiimi European business AI and robotics- tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 25.- 26.10.2017 .

European business AI and robotics- tapahtuma kokoaa yhteen Pohjois-Euroopan AI-ekosysteemin, mukaanlukien huipputason yritys- ja teknologiapäättäjät ja innovatiiviset ratkaisutoimittajat. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluun AI-liiketoiminnan sovelluksista sekä vaikutuksista yritystoimintaan ja yhteiskuntaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Verkko-oppiminen, joustava valinta sinulle ja organisaatiollesi

Henkilökunnan kouluttaminen saatetaan nähdä turhan paljon aikaa vievänä ja ajoittain jopa pakotettuna. Ei ole yksinkertaista asettaa yhtä sopivaa aikataulua kaikille työntekijöille, joilla muutenkin ovat kalenterit usein täynnä. Turhautumisen estämiseksi ja motivaation ylläpitämiseksi, kouluttautumisen tulee olla joustavaa, asian helposti oivallettavissa ja kokonaisuuden silti tarpeeksi haastavaa jokaiselle osallistujalle.

Verkko-oppiminen on loistava vaihtoehto, kun haluat tarjota ohjelmistorobotiikkaan liittyvää koulutusta organisaatiollesi edellä mainituilla ominaisuuksilla. Me, Digital Workforce Academy olemme tarjonneet koulutustamme jo monelle kymmenelle asiakkaalle, joilla jokaisella on nyt käsissään menestymisenavaimet organisaation ohjelmistorobotiikkamatkalla.

Kurssimme on suunniteltu ohjelmistorobotiikkatiimin eri rooleille – nämä roolit auttavat sinua saavuttamaan organisaation asettamat tavoitteet kullekin automaatiolle. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii ohjelmistorobotiikan täydellistä kiinnittymistä organisaation päivittäiseen toimintaan. Ohjelmistorobotiikka tuo mukanaan muutoksia, mutta kun käsittelet niitä matkasi aikana hiljalleen, pääset kapuamaan huipulle asti. Muutokset tuovat samalla myös mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaasi; kun opit tunnistamaan näitä mahdollisuuksia alusta asti, robotiikkamatkasi pysyy oikeilla raiteilla. Mahdollisuudet ulottuvat myös henkilöstöösi asti. Pystyt tarjoamaan entistä mielekkäämpiä töitä ja samalla kehitystä heidän omiin urapolkuihinsa, kun tylsät sekä puuduttavat rutiinit jäävät pois.

Verkko-oppiminen tuo siis juostavuutta oppimisprosessiin, unohtamatta kuitenkaan laatua. Osallistujat voivat itse vaikuttaa siihen, mitä asioita he haluavat oppia. Myös keskittyminen, joko vaikeisiin tai kaikista kiinnostavimpiin alueisiin onnistuu verkko-oppimisessa. Muista kuitenkin, että et ole verkko-oppimisessa oman onnesi nojassa. Academy tiimimme on aina käytettävissäsi, mikäli sinulle herää kysymyksiä ohjelmistorobotiikkamatkallasi. Tiimimme myös auttaa mielellään koko organisaatiotasi sopivien kurssien valinnassa, saavuttaaksesi tulevaisuuden tavoitteesi.

Kursseissa käytetyt opastusvideot, harjoitukset ja monivalintakysymykset takaavat, että kaikki osallistujat ovat omaksuneet kurssin sisällön. Tehtävät on myös suunniteltu niin, että seuraava taso edellyttää aikaisempien tehtävien suorittamista. Jokainen kurssi on mahdollista suorittaa osallistujan oman aikataulun mukaisesti. Tämä nostaa esiin verkko-oppimisen joustavuuden ja tehokkuuden oppimisprosessissa, kun osallistuja voi itse päättää, milloin hänelle on juuri paras aika kurssille. Jokaisen kurssin päätteeksi, on suoritettava lopputehtävä, jonka tiimimme tarkistaa käsin ja antaa sinulle siitä palautetta. Haluamme varmistaa, että kaikki kurssimme suorittavat ovat oppineet sen, mikä pitääkin.

Vaikka oppiminen onkin yksilöllistä, ohjelmistorobotiikan kokonaiskuva on täysin tiimipainotteinen; tämä on myös kurssiemme rakentava periaate. Menestynyt ohjelmistorobotiikkahanke tarvitsee laajaa tietämystä ja vahvaa sitoutumista kaikilta osapuolilta organisaatiossa. On totta, että kurssimme on tarkoitettu tiettyyn ohjelmistorobotiikkarooliin, mutta niissä myös kerrotaan muiden tiiminjäsenten tehtävistä ja vastuualueista. Tämä takaa saumattoman yhteistyön, sekä kommunikoinnin kaikkien tiiminjäsenten välillä.

Ohjelmistorobotiikkatiimiä voi ajatella neljän eri osaajan näkökulmasta, joilla kaikilla on sama tavoite: Luoda onnistuneita automaatioita. Kaiken keskellä toimii analysoijan-roolissa oleva, joka voidaan myös nähdä projektipäällikkönä jokaiselle automaatiolle. Tässä roolissa tunnistetaan automaatiolle sopivia prosesseja sekä määritetään liiketoimintaperustetta, jotta priorisoitu tuotantolinja ja yksityiskohtainen dokumentaatio prosessista voidaan luoda. Analysoijien kanssa läheisesti työskentelevät kehittäjät. He huolehtivat itse automaatioratkaisun luomisesta, sekä ratkaisun dokumentoimisesta testiympäristöä hyödyntäen. Kun automaatioratkaisu on valmis luovutettavaksi tuotantoon, on ohjelmistorobotiikka-ylläpitäjän aika astua mukaan projektiin. Ensin ylläpitäjä tarkistaa, että dokumentaatio on tarpeeksi tarkka tuotantoa ajatellen. Sen jälkeen, hän arvioi laadun, skaalautuvuuden ja ratkaisun kokonaisvaltaisen rakenteen. Onnistuneen luovutusprosessin jälkeen, vastuu siirtyy siis ylläpitäjälle. Ylläpitäjä jatkaa siten koko prosessin hallintaa, aikataulutusta ja tutkii mahdollisia sattumuksia tuotannossa, kuin vastaa myös robotin resursseista. Kaikkein ylempänä tiimin rakennetta ajatellen voidaan nähdä ohjelmistorobotiikkajohtaja, jonka vastuu on taata koko tiimin menestys robotiikkahankkeessa. Johtajat käsittelevät varsinaiset ohjelmistorobotiikanresurssit, valvovat tuotantolinjaa ja viestivät hankkeesta muille liiketoimintayksiköille, huomioiden samalla heidän odotuksiaan. Ilman johtajaa, ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja sen laajentaminen olisi järjestäytymätöntä ja tehotonta.

Jos etsit ratkaisua edistää ohjelmistorobotiikkaprojektiasi ja saavuttaa asettamasi tavoitteet, helpoin tie tähän on kouluttaa henkilöstösi ymmärtämään paremmin, mitä asioita haluat saavuttaa, sekä mitä odotat heiltä ja ohjelmistorobotiikalta.

Älä epäröi, ota vastaan ohjelmistorobotiikan tuomat muutokset ja anna uusien ajatusten virrata!

 

Kohtaa tulevaisuuden haasteet digityöntekijä rinnallasi! Ota meihin yhteyttä ja selvitä automaation potentiaali omassa organisaatiossasi jo tänään. Tutustu myös Digital Workforce Academy– kurssitarjooman!

Artikkeli: Annika Saariluoma ja Niko Lehtonen
Kuvat perzon seo, www.Pixel.la ja home thods lisenssillä CC BY 2.0