Digital Workforce valikoitui HUS:n kumppaniksi ohjelmistorobotiikassa: Terveydenhuollon prosesseja automatisoidaan toiminnan laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi

Digital Workforce valikoitui Suomen suurimman sairaanhoitopiirin ohjelmistorobotiikan toimittajaksi kilpailutuksen tuloksena. Hankinnan kokonaisarvoksi HUS on arvioinut enintään 1 300 000 euroa. Ohjelmistorobotiikka automatisoi tietotyön rutiineja, jolloin työntekijät voivat keskittyä hoitotyöhön ja arvoa luoviin työtehtäviin.

Yhtiö tulee toimittamaan HUS:lle ohjelmistorobotiikkaa pilvipalveluna, josta voidaan toteuttaa myös lääketieteelliseksi laitteeksi CE-merkittyjä prosessiautomaatioita.  Tämä mahdollistaa sekä hallinnolliset että kliiniset prosessiautomaatiot. Robot as a Service –palveluun voidaan jatkossa liittää myös. koneoppimista (Machine Learning) ja keinoälyyn (Artificial Intelligence – AI) pohjautuvia toimintoja.

Digital Workforce on Pohjoismaiden johtava robotiikkatoimittaja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. HUS:n lisäksi Digital Workforce on Suomessa mm. Espoon, Istekin, 2 M-IT:n, Eksoten ja PSHP:n robotiikkatoimittaja.

Lisätietoja

Tiina Leivo, Head of Healthcare
Digital Workforce
+358 50 1928
tiina.leivo@digitalworkforce.fi

Digital Workforce on Espoon strateginen kumppani organisaation laajuisen prosessiautomaation toteutuksessa

Digital Worforce valikoitui Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan strategiseksi kumppaniksi toissa viikolla päättyneen kilpailutuksen tuloksena. Digital Workforce tulee toteuttamaan digitaalisten ratkaisujen edelläkävijänä tunnetulle kaupungille laajamittaista prosessiautomaatiota. Ohjelmistorobotiikalle sopivista prosesseista on rakentunut Espoossa jo hyvä käsitys, sillä pilvipalveluna toteutettu ohjelmistorobotti Ropsu on työskennellyt menestyksekkäästi kaupungin vanhustenpalveluissa yli vuoden ajan. Kokemuksen siivittämänä, Espoossa valmistaudutaan nyt digityöntekijöiden laajamittaiseen käyttöön ottoon läpi koko organisaation.

Espoossa valmistaudutaan ohjelmistorobotiikan laajamittaiseen käyttöön ottoon

Espoon ensimmäinen digityöntekijä, Digital Workforcen toimittama ohjelmistorobotti, Ropsu on työskennellyt väsymättä kaupungin vanhustenpalveluissa jo vuodesta 2016 ja saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet. Ropsu toimii kotisairaanhoidon resursointiprosessissa, jossa sen tehtävänä on laskea sijaistarpeet ja tehdä tarvittavat sijaistyövoiman tilaukset sekä kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään. Robotin käyttöön otto kasvatti myös asiakkaan ymmärrystä siitä, mistä ohjelmistorobotiikassa on kyse ja millaiseen työhön se soveltuu. Espoossa pystyttiinkin jo hyvin pian pilotti-projektin alettua tunnistamaan uusia automatisoitavaksi sopivia prosesseja. Näitä ja monia muita tietotyön prosesseja alkavat nyt käsitellä uudet digityöntekijät. Myös Ropsun työsarkaa laajennetaan entisestään.

Digityöntekijöillä luodaan arvoa niin asiakkaille kuin työntekijöille

Espoossa uusia kollegoita odotetaan jo innolla. Laatukeskuksen innovaatiopalkinnon voittaneen Ropsun kanssa huomattiin, kuinka hoitotyön arvokkaimpaan ja palkitsevimpaan osaan, asiakastyöhön keskittyminen lisäsi henkilöstön tyytyväisyyttä. Samalla liiketoimintaprosessien läpimenoaikaa voitiin huomattavasti nopeuttaa ja palvelun laatu ja tehokkuus parani entisestään. Robotiikkaa ei koettu Espoossa uhkana vaan pitkään kaivattuna apuna tilanteessa, jossa henkilökunnan aikaa sitoutui yhä enenevässä määrin päätteellä tehtävään toistuvaisluontoiseen työhön. Samalla logiikalla Espoossa on voitu tunnistaa suuri määrä muita prosesseja, joita automatisoimalla kaupungin henkilöstö voi keskittyä luomaan asiakkailleen todellista arvoa.

GDPR vaateet käytäntöön robotiikalla

Ohjelmistorobotiikka on yksi tehokkaimmista ratkaisuista, jolla organisaatiot voivat toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen, GDPR:n vaatimukset. Välttyäkseen sanktioilta organisaatioiden on jatkossa viipymättä vastattava, mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa hänestä tallennettuja tietoja, pyytää tulla unohdetuksi tai informoida mahdollisesta tietovuodosta.

GDPR koskettaa käytännössä jokaista organisaatiota, joka käsittelee henkilötietoa kuten nimiä, puhelinnumeroita, pankkitilinumeroita, henkilötunnusta tai mailiosoitteita. Monilla organisaatioilla voi olla jopa lähes voittamaton ongelma: Henkilötietoa on talletettu kymmeniin tai satoihin järjestelmiin – usein miettimättä ihan loppuun asti. Mitä jos asiakas tai työntekijä pyytää omista henkilötiedoistaan raporttia, haluaa siirtää tietonsa tai tulla ”unohdetuksi”? Miten sellainen raportti tai toimenpide toteutetaan jollain kohtuullisella työmäärällä ja aikataululla? No, käsityönä ei varmaan mitenkään. Tietojärjestelmäkehityksellä sen voi toki toteuttaa, mutta vain isolla rahalla.

Onneksi ohjelmistorobotti on keksitty. Se on väsymätön uurastaja, joka suorastaan rakastaa tällaisia rutiineja ja viihtyy monien it-järjestelmien keskellä. Sille ei ole ongelma tehdä sadastuhannes kysely samasta asiasta taas tänäänkin uudestaan ja uudestaan. Eikä se muutenkaan unohda tarkistaa yhtä niistä viidestäkymmenestä kohdejärjestelmästä, kun puhelin sattuu pirahtamaan väärällä hetkellä.

Aika katastrofilta kuulostaa myös tietomurtotilanne, jossa vaikkapa hakkeri pääsee käsiksi tuhansien asiakkaiden tietoihin. Miten heitä kaikkia informoidaan henkilökohtaisesti tietovuodosta 72 tunnin kuluessa? Käsityönä ei mitenkään. Ohjelmistorobotin sen sijaan voi helposti opettaa tekemään tämän. Jos vahinko joku päivä tapahtuu (mitä tietenkään emme toivo), ohjelmistorobotteja voi helposti laittaa töihin yhden tai riittävän monta, jotta tiedottaminen hoituu annetussa aikaikkunassa.

Jos nyt sattuisi olemaan niin, että et ole vielä täysin ehtinyt varautua kaikkiin GDPR:n vaatimuksiin, autamme sinua enemmän kuin mielellämme. Vielä on hyvin aikaa tehdä monia tarvittavia asioita. Odottamisen aika alkaa kuitenkin olla ohi. Kun tätä kirjoitimme, 20.11.2017, aikaa oli 185 päivää. Kun luet tätä, jo muutama päivä vähemmän.

Jos asia kiinnostaa, ole yhteydessä meihin!

Tiina Leivo, Head of Healthcare
tiina.leivo@digitalworkforce.fi

Jari Annala, Digital (R)evolutionist
jari.annala@digitalworkforce.fi

Tule mukaan DIGISOTE2017- tapahtumaan 8.-9.11. ja tapaa Digital Workforcen ohjelmistorobotit

Tule kanssamme  8.-9.11. Helsingin Clarion hotellissa järjestettävään DIGISOTE2017- tapahtumaan!

DIGISOTE-tapahtuma keskittyy SOTE-palveluiden digitalisointiin yli 200 huippuasiantuntijan voimin. Tapahtuma on suunnattu SOTE-, tietohallinto ja kehityspäättäjille. Selvitä mitä palveluja kannattaa digitalisoida ja miten hyödyt oikeasti ulosmitataan.

Lisää tapahtumasta ja rekisteröitymiseen tästä.

 

Ohjelmistorobotiikkayhtiö Digital Workforce lisää panostuksiaan terveydenhuoltoon ja nimittää toimialajohtajan

Pohjoismaiden johtava ohjelmistorobotiikkayhtiö Digital Workforce lisää panostuksiaan terveydenhuollon sektoriin. Uudeksi toimialajohtajaksi on nimitetty 16.8. alkaen LT, erikoislääkäri ja KTM Tiina Leivo.

 

Tiina Leivo on aloittanut Digital Workforcessa nimikkeellä Head of Healthcare. Hänen vastuullaan on kehittää kesällä lääkelaitteeksi rekisteröityä Robot as a Service –konseptia terveydenhuollon asiakaskunnalle Pohjoismaissa. Leivo siirtyy Digital Workforceen Suomen Terveystalosta silmätautien erikoisalajohtajan paikalta.

 – Terveydenhuollossa on valtava potentiaali ja tarve nopealle automatisoinnille. Se on ollut meille alusta alkaen yksi tärkeimmistä toimialoista. Tiina Leivo tuo meille strategiselle ja operatiiviselle tasolle lisää vahvuutta, uutta näkökulmaa ja syvällistä toimialaosaamista, kertoo Heikki Länsisyrjä, yksi Digital Workforcen perustajista.

– Haluan olla luomassa uutta ja näen, kuinka aidon muutoksen tekeminen terveydenhuollossa tapahtuu IT:n ja toiminnanmuutosten avulla. RPA on erinomainen keino muuttaa terveydenhuoltoa tehokkaammaksi. Tunnen terveydenhuollon prosessit ja pystyn auttamaan asiakkaita löytämään kohtia, joissa robotiikasta on heille merkittävää apua, toteaa Tiina Leivo.

Digital Workforcen Robot as a Service-palvelu toimittaa digityöntekijöitä eli ohjelmistorobotteja pilvipalvelusta. Digital Workforcen digityöntekijöillä on automatisoitu terveydenhuollossa mm. tutkimuslähetteiden kirjaamista, laboratoriotulosten viestintää sekä kotisairaanhoidon hoitajaresursointia, joka voitti Laatukeskuksen innovaatiopalkinnon Suomen ja Euroopan sarjoissa.  Asiakas voi vaivatta seurata digityöntekijöiden työtä mobiililaitteeltaan.

Digital Workforcen Robot as a Service on EU:n ainoa pilvipalvelu, josta voidaan toteuttaa CE-merkittyjä automaatiokokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa ohjelmistorobotiikan palvelun hyödyntämisen myös kliinisten prosessien automatisointiin, joita määrittelevät lääkelaitedirektiivi (93/42/EEC ja 629/2010) ja laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.

– Suomen tulkinnan mukaan CE-merkintää tarvitaan kliinisten prosessien automatisointiin. Ruotsissa tulkinta on tiukempaa: kaikki terveydenhuollon prosessit, joita ohjelmistorobotit hoitavat, edellyttävät CE-merkintää. Meillä on nyt CE-merkitty konsepti sekä useiden kymmenien terveydenhuollon prosessien automatisoinnin kokemus. Digityöntekijät tuottavat mitattavia tuloksia jopa viikoissa ilman muutoksia terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Digitaaliset apurit on otettu terveydenhuollossa kiitollisina vastaan, jatkaa Leivo.

Lisätietoja

Heikki Länsisyrjä, Partner, Digital Workforce, +358 50 558 7801, heikki.lansisyrja@digitalworkforce.fi

Tiina Leivo, Head of Healthcare, Digital Workforce, +358 50 1928, tiina.leivo@digitalworkforce.fi

Digital Workforce

Digital Workforce on ainoa puhtaasti ohjelmistorobotiikkaan erikoistunut palveluyhtiö Pohjois-Euroopassa. Automatisoimme tietotyön rutiineja digityöntekijöillä ja vapautamme ihmisten aikaa tuottavampiin ja tärkeämpiin tehtäviin. Digityöntekijän käyttöönotto ei vaadi monimutkaisia integraatioprojekteja tai muutoksia nykyjärjestelmiin. Digital Workforce on perustettu kesällä 2015 ja se työllistää tällä hetkellä yli 80 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa.
www.digitalworkforce.fi

Case Ropsu – Espoon väsymätön digiduunari

Palvelukuvaus – Espoon kaupungin Digityöntekijä

Digital Workforcen pilvipalveluna tuotettu ohjelmistorobotti Ropsu työskentelee Espoon kaupungilla vanhustenpalveluissa kotihoidon yksikössä. Ropsun tehtävänä on valvoa kotihoidon yksikön hoitajien työvuorosuunnitelmaa ja resursointia. Mikäli jossakin vuorossa on tarpeeseen nähden puutetta, käy Ropsu tilaamassa vuoroon työntekijän henkilöstövuokrausyritykseltä.

Työskennellessään Espoon kaupungilla, Ropsu vapauttaa kaupungin työntekijöiden työaikaa asiantuntemusta vaativiin töihin. Ropsun tukemana Espoon työntekijät voivat keskittyä hoitamaan johtamistaitoja ja välitöntä reagointia vaativia tilanteita. Työajan vapautuminen näkyy muun muassa jäljelle jäävän muun työn jakautumisena suuremmalle työntekijäjoukolle. Näin myös muiden liiketoimintaprosessien läpimenoaikaa on voitu nopeuttaa. Samoin palvelun laatua ja tehokkuutta ollaan voitu kehittää entisestään. Kaupungin työntekijät ovat ottaneet Ropsun vastaan uutena tiimin jäsenenä ja sen toimintaa on kiitetty laajasti.

Vuoden 2016 aikana aloitettu pilottihanke toi voiton kotimaisessa Laatukeskuksen Quality Innovation Awardin- kilpailussa joulukuussa sekä vastaavassa kansainvälisessä sarjassa keväällä 2017. Vuodenvaihteessa tuotantoon siirtynyt pilottihanke on vastikään päättynyt ja projektille on haettu jatkoaikaa. 2017 aikana tarkoituksena on siirtyä pilotista strategiseen kumppanuuteen ja laajentaa Ropsun käyttöä entisestään.

Tavoitteet

Pilottiprojektin tavoitteina olivat liiketoimintahyötyjen toteaminen, ohjelmistorobotiikan ymmärryksen kasvattaminen Espoossa sekä kokemusten saaminen ohjelmistorobotiikan soveltuvuudesta.

Kaikki pilotille asetetut tavoitteet toteutuivat projektin aikana. Ropsu-robotti vapautti työaikaa muuhun työhön, tilausten teko nopeutui ja esimerkiksi näppäilyvirheistä tai unohduksista johtuvat virheet poistuivat. Projektin myötä kasvoi myös asiakkaan ymmärrys siitä, mistä ohjelmistorobotiikassa on kyse ja millaiseen työhön se soveltuu. Espoossa pystyttiin jo projektin aikana tunnistamaan uusia prosesseja, joita voitaisi automatisoida tulevaisuudessa.

Jatkokehitys ja laajentaminen

Ropsun työsarkaa on myös helppo laajentaa nykyisestä: Robotti voi samalla logiikalla tilata henkilöstöä eri tehtäviin tai uusille toiminta-alueille, esimerkiksi sairaaloihin. Toimintaa voidaan laajentaa myös Espoon sisällä muihin yksiköihin. Laajemmin tarkasteltuna, sama ratkaisu olisi jalkautettavissa kaikkiin kuntiin, joissa käytetään kyseisiä järjestelmiä. Lisäksi valmista ratkaisua voitaisiin soveltaa nopeasti kunnissa ja muissa organisaatioissa, joissa toimintalogiikka on sama.

Tekninen ympäristö

Espoon kaupungin digityöntekijä on toteutettu pilvipalveluna Digital Workforce Servicesin RaaS-mallin (Robot as a Service) mukaisesti. Digityöntekijä sijaitsee Digital Workforcen virtuaalikoneella, josta on rakennettu VPN-yhteys tarvittavilla avauksilla Espoon kaupungille. Virtuaalikoneelle on asennettu tarvittujen järjestelmien clientit ja digityöntekijän käyttöön on lisätty työssä hyödynnettävät verkkolevyt. Suoraan, sähköpostitse tapahtuvaan raportointiin digityöntekijä käyttää SMTP-serveriä.

Espoon kaupungilla käytössä oleva pilvipalveluratkaisu tarjoaa asiakkaalle joustavan ja helposti skaalautuvan alustan ohjelmistorobotiikalle. Automatisoitujen prosessien määrän kasvaessa voidaan asiakkaalle provisioida nopeasti uusia ohjelmistorobotteja käyttöön. RPA-ratkaisuja voidaan kehittää helposti ja nopeasti esimerkiksi RDP-yhteydellä. Nykyisellään käytössä on yritys- tai enterprise-tasoinen RPA-ympäristö.

DWF:n pilvipalvelu on tietoturvaltaan korkealuokkainen ja hyvin suojattu. Espoon kaupungille on omistettu oma osa verkosta, joka on eristetty ulkoverkoista. Samassa ympäristössä ei ole Tampereen robotin lisäksi muita robotteja. Pilvipalveluympäristö on helposti monitoroitavissa ja ylläpidettävissä. Myös asiakkaalle voidaan antamaan pääsy ympäristöön Process Controller-tasolla, jolloin asiakas voi itse määrittää esimerkiksi robotin aikataulun. Ympäristössä on erilliset tietokannat ja virtuaalikoneet tuotanto- ja kehityskäyttöön sekä robotin monitorointiin, ylläpitoon ja ympäristön orkestrointiin.

DWF pilvipalveluun voi jatkossa hankkia lisäpalveluna esimerkiksi objektikirjaston tai raportointityökalun puhelinsovelluksen.

 

Prosessien kuvaus

Työvuorotarpeen laskeminen suunnitelmasta

Robotti laskee kolmen viikon välein seuraavan työvuorojakson suunnitelmasta henkilötarpeen sekä toteuman toiminnanohjausjärjestelmästä. Näiden erotus kertoo montako vuokratyöläistä on tilattava tulevalle jaksolle. Puutevuorojen perusteella robotti luo oman työjonon tehtäviä tilauksia varten.

Työvuorotarpeen laskeminen toteumasta

Robotti laskee päivittäin käynnissä olevan työvuorojakson henkilötarpeen ja toteuman. Robotti saa näiden erotuksesta selville mahdolliset puutteet esimerkiksi sairaspoissaolojen vuoksi. Näiden perusteella robotti luo työjonon tehtäviä tilauksia varten.

Työvuorojen tilaus

Robotti luo työjonossaan olevien henkilötarpeiden mukaiset työvuorot työvuorojärjestelmään. Tämän jälkeen robotti tilaa vuoroihin työntekijät henkilöstöpalveluyrityksen järjestelmästä.

Työvuorojen seuranta

Tehtyään tilaukset robotti tarkistaa henkilöstöpalveluyrityksen järjestelmästä, onko sen aiemmin tilaamia vuoroja otettu vastaan. Jos työntekijä on ottanut vuoron vastaan, liittää robotti tämän henkilön nimen työvuorojärjestelmään perustettuun työvuoroon. Mikäli työvuoroa ei ole otettu vastaan ja sen toteutumiseen on alle 5 päivää, siirtää robotti puutteen esimiehelleen manuaalikäsittelyyn.

 

Digital Workforce jatkaa työtään terveydenhuollon prosessien kehittämiseksi

Digital Workforce jatkaa aktiivisia otteitaan terveydenhuollon prosessien kehitystyössä. Yritys hyväksyttiin HUS:n johtaman hankintarenkaan toimittajalistalle kuun alussa ja Espoon kaupungin vanhustenhoidossa toimiva Ropsu-robotti toi voiton Laatukeskuksen kansainvälisesssä Quality Innovation Award -kilpailussa. Uutisten johdosta tahdomme jakaa kanssanne muutamia käytännön kokemuksia jo toteuttamistamme automaatiohankkeista.

Automaatio on tuottanut innostavia tuloksia jo monissa terveydenhuollon kohteissa ja saanut jokaisessa organisaatiossa henkilöstöltä positiivisen vastaanoton.

Terveydenhuollossa olemme kouluttaneet digityöntekijöille rutiineja liittyen seuraaviin tehtäviin: 

  • Tutkimuslähetteiden kirjaaminen
  • Laboratoriotulosten viestintä
  • Ruokatilausten tekeminen
  • Hoitohenkilökunnan resursointi
  • Raporttien kokoaminen johdolle
  • Tiedonsiirto sairaalan ja kotihoidon järjestelmien välillä
  • Laskutustietojen tarkastaminen
  • Vanhoista järjestelmistä luovuttaessa tiedonsiirto uuteen järjestelmään
  • Tutkimuslausuntojen muistutteiden työjonon käsittely

Kurkista asiakkaidemme kokemuksiin seuraavilla videoilla:

Kohtaa tulevaisuuden haasteet digityöntekijä rinnallasi! Ota meihin yhteyttä ja selvitä automaation potentiaali omassa organisaatiossasi jo tänään.
Kuva Blue Coat Photos lisenssillä CC BY 2.0

 

DigitalWorkforce RoboSteam-tapahtumassa osana SuomiAreenaa 14.7.2016

Porissa vuodesta 2006 alkaen järjestetty kesätapahtuma, SuomiAreena kokosi tänä vuonna yhteen robotiikan asiantuntijoita päivän mittaisessa RoboSteam-tilaisuudessa. Asiantuntijapaneelit pohtivat robotiikan tulevaisuuden näkymiä niin terveydenhuollon, osaamisen, tuottavuuden, liikkumisen kuin byrokratiankin näkökulmista. Laiv@Lavalla kuultiin mielenkiintoisia keskusteluja ja nähtiin erilaisia robotteja – sekä fyysisiä, että videolla esitettyjä ohjelmistorobotteja.

Heikki Länsisyrjä Digital Workforcesta osallistui paneeliin ”Kohti parempaa hoivaa robottien avulla”. Samassa keskustelussa olivat mukana EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sekä Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja Länsisyrjä pohjusti puheenvuoroaan kertomalla Digital Workforcen keväällä 2016 julkaisemasta tutkimuksesta liittyen hoitajien ajankäyttöön. Paneelikeskustelijat totesivat yksikantaan, että vaikka tietotekniikan piti alunperin keventää hoitajien ja lääkäreiden työtaakkaa vaikutus on ollut päinvastainen. Ohjelmistorobottien avulla, Digital Workforce on käynyt ongelman kimppuun vapauttaen korkeasti koulutettujen hoitajien ja lääkärien aikaa varsinaiseen potilastyöhön.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela muistutti, hoitajien kiinnostuksesta olla mukana kehitystyössä ja kertoi asenteiden olevan myönteisiä työtaakkaa vähentäviä uusia teknologioita kohtaan. Luonnollisesti huolena on työpaikkojen menetys aina, kun robotiikasta puhutaan. Vastatakseen huoleen, Länsisyrjä muistutti aikaisemmista kokemuksista, joita ohjelmistorobotiikasta on muun muassa Englannissa. Työpaikkojen vähenemisen sijaan, sairaaloissa on avautunut uudenlaisia tehtäviä hoitajille ohjelmistorobottien huolehtiessa rutiininomaisesta tietotyöstä. Digital Workforce toimii samoista lähtökohdista Suomalaisten asiakkaidensa kanssa. Digityöntekijät tulevat sairaaloihin avuksi, helpottamaan hoitajien ja lääkärien työtä sekä parantamaan tietojärjestelmien toimivuutta yhtenä kokonaisuutena.

Päivän keskustelussa nousi luonnollisesti esiin myös sote ja sen seurauksena päättäjien hitaus ja uskalluksen puute. Sen sijaan, että keskitytään sairaanhoitopiirien määrittämiseen ja alueiden muodostamiseen, tulisi keskittyä enemmänkin siihen, miten sairaaloiden toimintaa kehitetään ja minkälaisella teknologialla parannetaan sairaanhoitajien ja lääkärien työn tuottavuutta.

RoboSteam-tapahtuma oli kaikin puolin antoisa ja robotit sekä puhuttivat että kiinnostivat yleisöä. Digityöntekijöille on selvästi tilausta ja terveydenhuollossa ollaan jo menossa oikeaan suuntaan. Myös avoimet keskustelut robotisaation vaikutuksista työelämään ovat arvokkaita. RoboSteam tarjosi tähän useita hyviä näkökulmia ja Digital Workforce pyrkii olemaan aktiivisesti mukana, kun pohdintoja robotiikasta jatketaan.

Kurkista RoboSteam tapahtumaan MTV3 Katsomossa.
Paneeliinkeskustelu ”Kohti parempaa hoivaa robottien avulla” sekä Heikki Länsisyrjän esitys ohjelmistorobotiikasta 01:09:30 alkaen.

 

Robotit puhuttavat SuomiAreenalla torstaina 14.7.2016

MTV3 ja Porin kaupunki isännöivät jälleen 11.-15.7.2016 SuomiAreenan, maamme suurimman yhteiskunnallisen keskustelun tapahtuman. Tänä vuonna, Pori Jazzien yhteydessä järjestettävän tapahtuman teemoja ovat suomalainen työ ja kansalaisjärjestö toiminta. Robotiikan vaikutuksia Suomen tulevaisuuteen pohditaan omalla lavallaan torstaina 14.7. Digital Workforce liittyy nimekkääseen seuraan jakamaan ajatuksia robotisaation sidoksista työhön ja hyvinvointiin.

SuomiAreena on omistanut tapahtuman keskeisellä paikalla seisovan laiv@lavan robotiikalle torstaina 14.7. klo 10-17. RoboSteam nimeä kantavan tilaisuuden on tuonut kokoon Robotics Finlandin Cristina Andersson.

Päivän teemoja ovat:
– 10.30: Roboteilla byrokratian kimppuun
– 12.00: Robotit tulevat, miten saamme osaamisen ajantasalle
– 13.30: Kohti parempaa hoivaa robottien avulla
– 15.00: Robotit tuottavuuden kolmiloikkaajina
– 16.30: Robotit ovat keskuudessamme, liikkeellä ja liikenteessä

Digital Workforcen perustaja Heikki Länsisyrjä saapuu RoboSteamin vieraaksi laiv@lavalle pohtimaan aihetta ”Kohti parempaa hoivatyötä robottien avulla”. 13.30 kokoontuva asiantuntijapaneeli jakaa näkemyksiään mm. robottien kyvystä vapauttaa ammattilaisia hoivatyöhön sekä tuoda arvokkuutta ja itsenäisyyttä kotihoitoon. Länsisyrjän seuraksi lavalle nousevat EU parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sekä Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö.

Saavu paikan päälle Poriin kuulemaan lisää! Parhaan kokemuksen takaamiseksi, lataa itsellesi kävijäkalenteri ja kirjaa ylös jo etukäteen SuomiAreenan kiinnostavimmat puhujat.

”Ohjelmistorobotti sairaalassa on terve ratkaisu!”, Birminghamin yliopistollisen sairaalan IT-johtaja Stephen Chilton

Digital Workforce osallistui Terveydenhuollon Teknologiapäiville 24.-25.5. Lahdessa sekä organisoi tapahtuman yhteyteen oman kutsuvierastilaisuutensa. Tiistai-illan cocktail-tunnille saapui valikoitu joukko kuulemaan Tekesin rahoittaman tuoreen tutkimuksen tuloksia sekä korkeasti arvostetun vieraspuhujan ajatuksia RPAsta. Birminghamin yliopistollisen sairaalan IT-johtaja, Stephen Chilton jakoi kokemuksensa lähes kymmenen vuoden matkalta ohjelmistorobotiikan parissa.

Cocktail-tilaisuuden avasi Heikki Länsisyrjä, jonka puheenvuoron päätteeksi Mika Vainio-Mattila esitteli vasta julkaistun tutkimuksen löydökset. Tutkimuksen mukaan yli 70% terveydenhuollon ammattilaisista kokee päätteellä tehtävän tietyön vievän aikaa pois varsinaisesta potilastyöstä. Vastanneista lääkäreistä 30% kertoi käyttävänsä yli 6h/ vuoro tietojärjestelmien parissa. Kerättyjen vastausten pohjalta oli nähtävissä tietotyön määrän entisestään lisääntyneen viimevuosien aikana.

Järjestelmien välisen integraation puutteen vuoksi, vastaajat kertoivat kirjaavansa samaa tietoa moneen paikkaan. Päällekkäisten kirjausten laskettiin aiheuttavan suorina palkkakustannuksina vuosittain noin 54 MEUR menon tutkimukseen osallistuneissa yhdeksässä sairaanhoitopiirissä. DWN arvioi että 2-10% kaikesta terveydenhuollon tietotyöstä voitaisiin automatisoida. Tämän tason automaatio synnyttäisi Suomessa noin 300-600 MEUR säästöt sekä mahdollistaisi korkeasti koulutettujen ammattilaisten keskittymisen työn keskeisimpiin alueisiin.

Stephen Chilton avasi robotiikan tarjoamaa potentiaalia entisestään viitaten omiin kokemuksiinsa edustamassaan organisaatiossa. Birminghamin yliopistollinen sairaala palvelee vuosittain noin 900 000 potilasta ja tämä luku on jatkuvassa nousussa. Chilton kertoi RPAn vapauttaneen resursseja sairaalan asiakkaiden käyttöön. Potilaslukujen vuosittain kasvaessa, ei digitaalisen työvoiman määrää ole tarvinnut lisätä vastaavassa suhteessa.

Birminghamin Yliopistollisen Sairaalan etsiessä kustannustehokasta ratkaisua It:n hallintaan vuonna 2007, terveydenhuoltoalan tulokasyritys, Blue Prism esitti vaihtoehdoksi ohjelmistorobotiikkaa. Tästä ajasta lähtien RPA on osoittanut arvonsa kattaen yhä kasvavan määrän prosesseja ja toimintoja sekä kehittäen kyvykkyyksiään omavaraisesti.

Chilton kertoi kuinka 2010 valmistuneen uuden sairaalan vastaanottotilan suunnittelussa ei oltu huomioitu päivittäisen potilasliikenteen määrää. Tilaan oli rakennettu kaksi vastaanottotiskiä, joiden tehtäväksi tuli kirjata päivittäin 2000-25000 henkilön virta. Mahdoton tehtävä tuli ratkaista jollakin tavalla. Pohdintojen tuloksena toteutettiin automatisoitu kioski-pohjainen check-in malli, johon Blue Prism toimitti ohjelmistot. Menestyksekkäästä ratkaisusta tuli oma kaupallinen innovaationsa, jonka myynnistä Birminghamin yliopistollinen sairaala kerää rojaltin.

Toisessa tapauksessa Chilton kertoi, kuinka sairaalan toimintaa seurataan keskitetysti NHS Englannin sekä sosiaali-ja terveysministeriön toimesta. Dataa kerätään seurantatarkoituksessa sisäisesti, jonka jälkeen koottu tieto siirretään vastaanottajan järjestelmään. Vastaanottajan järjestelmä oli kuitenkin suljettu, minkä vuoksi raporttia ei voitu lähettää järjestelmästä toiseen vaan kerätty tieto tuli uudelleen kirjattavaksi sairaalahenkilökunnan toimesta. Ohjelmistorobotiikka valittiin korvaamaan kuormittava ja kallis manuaalinen työ. Myöhemmin, RPA:ta sovellettiin myös lähetteiden, testitulosten ja sairaskertomusten siirtoon kansallisen- ja sairaalan järjestelmän välillä. Automaation avulla saavutettiin säästöjä palkkakustannuksissa, eliminoitiin kalliit virheet ja tehostettiin muuta toimintaa.

Chilton huomautti, että sujuvan toiminnan takaamiseksi eri järjestelmien välinen informaation kulku on ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin, integraation toteuttamisen hinta on usein kohtuuttoman korkea. Esimerkiksi, Birminghamin yliopistollisessa sairaalassa lääkkeiden saatavuutta tarkkaillaan seurantajärjestelmän kautta. Fyysisesti lääkkeet ovat kuitenkin varastossa, jossa käytössä on erillinen varaston seurantajärjestelmä. Järjestelmät ovat keskenään yhteensopimattomat, joten tiedonsiirrossa nojattiin manuaaliseen työhön. Sairaala lähestyi molempia ohjelmistotoimittajia integraation rakentamiseksi ja sai tarjouksen, jossa hinnaksi esitettiin 20000 GBP/ toimittaja sisältäen 6kk kehitysvaiheen. Torjuttuaan tarjouksen, sairaala päätyi käyttämään ohjelmistorobotiikkaa järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Toteutuksen hinta oli tarjouksessa esitetystä murto-osa ja käyttöönotto tapahtui 7-8 päivässä. Tänä kalenterivuonna Chilton arvioi ohjelmistorobotiikan käytön säästävän organisaatiolle 175000 GBP suorissa palkkakustannuksissa joka tunti ja 1,7-2,2 MGBP muissa vältetyissä kuluissa.